Istnieją tego rodzaju gałęzie biznesu, które dobrze rozwijają się lokalnie.

Doskonały przykład to . Krótko o geodezji i pracy geodety.

Czym pracuje geodeta

geodeta złotoryja geodeta złotoryjaGeodeci wykorzystują w swojej pracy wiele skomplikowanych przyrządów i instrumentów pomiarowych.

Klasyczne i znane wszystkim tyczki, na których spoczywają pryzmaty. Bardziej zaawansowanym technicznie urządzeniem wykorzystywanym do pomiarów kątów poziomych i pionowych jest tachimetr elektroniczny.

Urządzenie służy geodetom do mapowania, czy też tachimetrii punktów i przetworzenie ich na mapkę, którą później wykorzystuje się jako dokumentację i to na nich właśnie bazują wszelkie późniejsze podziały administracyjne.

Nowoczesna geodezja i wymiana danych

Komputeryzacja sięga do najdalszych zakątków naszego życia zawodowego i prywatnego, bo kto dzisiaj nie ma w swojej kieszeni smartphone'a, a w domu laptopa czy tabletu? Nic dziwnego, że nawet w geodezji zaczęto dostosowywać się do ogólnej informatyzacji i udostępnia się usługę internetowego informowania o zmianach geodezyjnych.

Internetowa obsługa interesanta PODGiK- to usługa znacznie ułatwiająca aktualizację informacji na mapkach geodezyjnych, co ma kluczowy wpływ na czas obsługi geodezyjnej np.

budowy domu.

Trudny zawód: geodeta

Geodezja to nie łatwy zawód, zwłaszcza geodezja wyższa, która uwzględnia w swoich pomiarach również kulistość ziemi.
Nie każdy nadaje się na geodetę ( czy też mierniczego)- jest to zawód wymagający sporych umiejętności z zakresu matematyki oraz precyzji i dokładności. Mapki przygotowywane przez geodetów są podstawą w podziałach nieruchomości, więc każdy błąd może wiele kosztować.
Z tego też powodu usługi geodezyjne nie należą do tanich, ma to również swoją podstawę w drogim sprzęcie pomiarowym jaki muszą posiadać, aby dobrze wykonywać swoje obowiązki..

Widok do druku:

geodeta złotoryja