Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

Cechy podatku

usługi księgowe warszawa ochota
Podatek ? obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia itp.

Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy: nieodpłatność; przymusowość; powszechność; bezzwrotność. Podatki dzielą się na: bezpośrednie ? nałożone na dochód lub majątek podatnika, np.
podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy; pośrednie ? nakładane na przedmiot spożycia, np.
VAT, akcyza ? ostatecznie płaci konsument.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek

przed założeniem własnego biznesu

usługi księgowe warszawa ochota Co trzeba wiedzieć przed założeniem własnego biznesu? Jak przetrwać na rynku i odnieść sukces? I czy trzeba się bać ryzyka związanego z własną firmą? Te pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto chce założyć pierwszą firmę.
Wiemy, że łatwo nie jest - koszty mogą być zbyt wysokie, zniechęcają urzędy i cała "papierologia". Jednak przede wszystkim musimy mieć pomysł na biznes.

I musimy poznać rynek.

Fajnie, jeśli mamy dostęp do danych statystycznych, albo że wiemy jak wygląda dana branża od wewnątrz.

Trzeba wziąć pod uwagę aspekt konkurencji, popytu i podaży.

Bo czy będzie miejsce na kolejną, taką samą firmę? Często odpowiedź jest negatywna.

Czy potrzebuję firmy rachunkowej?

Prowadząc własną działalność gospodarczą z pewnością dbasz o swoje interesy lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteś szefem sam dla siebie i masz bezpośredni wpływ na swoje życie. Starasz się mądrze gospodarować zasobami finansowymi firmy, aby przynosiła coraz więcej zadowolonych klientów, a co za tym idzie, coraz więcej zysków. Często starasz się także obcinać zbędne wydatki, które generują koszty.

Z pewnością stałym kosztem firmy jest firma rachunkowa, więc pewnie nie raz zastanawiałeś się nad samodzielnym prowadzeniem księgowości.

Jest to jednak dziedzina trudna i rozległa, a bezustannie zmieniające się przepisy nie ułatwiają sprawy.

Warto więc zatrudniać profesjonalną księgową do prowadzenia rachunkowości, co pozwoli nam uniknąć wielu problemów. .