Szczur jako zagrożenie

odszczurzanie warszawa
Szkodnik, udomowiony jako zwierzę hodowlane.
Jest ważnym zwierzęciem laboratoryjnym.
Laboratoryjnie używane są między innymi szczury RCS, BBDP, -RELN lub fa/fa. Zarówno szczur wędrowny, jak i szczur śniady boją się człowieka, są mało agresywne.
Gdy widzą człowieka uciekają, lecz jeżeli nie mają dokąd ? bronią się poprzez atak, rzucają się na człowieka w okolice twarzy i gryzą.

Zaobserwowano wielokrotnie, iż szczur potrafi odbić się od podłoża na wysokość twarzy dorosłego człowieka.

Potrafi też w ciągu doby przebyć do kilkunastu kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. Bywa roznosicielem wielu chorób, z których największy problem stanowi wścieklizna.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczur_w%C4%99drowny

Uznanie dezynsekcji za skuteczną

Podstawową zasadą dobrze przeprowadzanej dezynsekcji jest dbałość o środowisko naturalne i dokładanie wszelkich starań o to, żeby nie była ona szkodliwa dla ludzi, zwierząt i roślin.
Powinno się ją przeprowadzać jedynie w tym miejscu, w którym jest to naprawdę konieczne. Wybór najlepszego sposobu przeprowadzanej dezynsekcji uzależniony jest od rodzaju robactwa, które trzeba zwalczyć oraz podatności środowiska na drażniące czynniki środków dezynsekcyjnych.
Prawdziwym sprawdzianem dla przeprowadzonej dezynsekcji będzie fakt, czy robactwo nie zacznie się znowu pojawiać w ciągu kilku miesięcy po jej przyprowadzeniu.

Ponowne użytkowanie odrobaczonych pomieszczeń będzie możliwe po ich wymyciu i dokładnym wywietrzeniu.

Odkażanie w pomieszczeniach

odszczurzanie warszawa Odkażanie jest bardzo ważnym zabiegiem niszczącym zarazki w pomieszczeniach.

Zazwyczaj odkaża się pomieszczenia zapobiegawczo, czyli na wszelki wypadek.

Zdarza się jednak, ze na wskutek choroby zakaźnej jak i również po jej wyleczeniu przeprowadza się odkażanie z przymusu, obowiązkowo.

Przed nierozpoczęciem odkażania należy wszelkie pomieszczenia na początku dobrze wyczyścić.
Po wysprzątaniu pomieszczeń należy rozpylić specjalny środek odkażający.

Przy chorobach zakaźnych najlepiej wykorzystywać świeżo przygotowany roztwór.

Używając środków odkażających należy dokładnie stosować się, co do instrukcji obsługi podanej przez producenta środka.

Jeżeli nie posiadamy odpowiedniego rozpylacza możemy użyć do odkażania pędzla, takiego jak do malowania ścian.
Koniecznie należy pamiętać, aby nic nie pozostało w naszych pomieszczeniach, szczególnie chodzi tu o nawóz zwierząt.

Nasz trud odkażania może okazać się daremny, gdy pozostaną odchody, ponieważ będą one dalej roznoszone przez wszelkiego rodzaju owady..

Widok do druku:

odszczurzanie warszawa