studio cati

Firmy typu umożliwiają prowadzenie badań i rozmów telefonicznych opierając się o indywidualne systemy do prowadzenia statystyk.

To świetna szansa dla mniejszych firm, szukających firm zewnętrznych prowadzących takie usługi.

Wikipedia: Termin SIM

studio cati
System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_informacji_marketingowych

Zadania studia badań telefonicznych cati

Podstawowym zadaniem studia badań telefonicznych cati jest przeprowadzanie wywiadów telefonicznych wśród wybranej grupy respondentów. Praca osób zatrudnionych w cati polega na dzwonieniu do wybranych respondentów i zadawaniu im pytań ze wcześniej przygotowanej listy.

Dzięki temu są one w stanie przygotować dla swoich zleceniodawców zestawienia dotyczące oceny jakości ich pracy.

Zleceniodawcami badań wykonywanych przez cati są np.

przedstawiciele różnych firm i przedsiębiorstw oraz dyrektorzy sklepów i placówek edukacyjnych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób oceniana jest ich praca.
Studio badań telefonicznych cati przyjmuje również zlecenia na badania społeczne przeprowadzane np.
przed wyborami.

Szerokie pojecie marketingu

Marketing to bardzo szerokie pojęcie obejmujące wszystkie działania firmy związane z promocją, badaniami opinii, reklamą.
Krótko mówiąc jest to temat rzeka, który stale się powiększa o nowe zagadnienia i terminy, ponieważ metod promocji (marketingu) jest coraz więcej i przybierają coraz to inne formy. Nowością może być np.

odwrócony product-placement, albo dość świeżym pojecie jest marketing internetowy.

Firmy marketingowe prześcigają się w swojej ofercie, aby oferować swoim klientom nie tylko dużą ilość usług orbitujących wokół marketingu, ale również ich wysoką jakość..

Widok do druku:

studio cati