Dobre to ważna sprawa, aby w naszej dokumentacji budowy nie nie pojawiły się błędy, które bywają kosztowne.

Dzisiaj o geodetach.

W Wikipedii: Mapa do celów projektowych

usługi geodezyjne malbork
Mapa do celów projektowych ? opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski.

Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie1 podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_do_celów_projektowych

Kiedy usługi geodezyjne będą tańsze?

Usługi geodezyjne to nieodzowny element zdobywania pozwolenia na budowę domu, a także dopełnienia niezbędnych formalności, jakie czekają nas podczas realizacji całego projektu.

Bez mapy do celów projektowych przygotowanych przez uprawnionego specjalistę nie otrzymamy wszystkich niezbędnych dokumentów.

Czy można w jakiś sposób obniżyć koszt tego typu usług? Jeśli zależy nam na oszczędnościach, warto negocjować cenę wszystkich prac geodezyjnych jakie trzeba będzie wykonać podczas przygotowania działki i samej budowy, ponieważ może to kosztować mniej, niż zlecanie poszczególnych usług oddzielnie.
Trzeba też pamiętać, że więcej zapłacimy geodecie budując dom w pobliżu dużych ośrodków miejskich.

Kiedy wzywać geodetę?

usługi geodezyjne malbork Geodeta potrzebny jest w sumie na każdym etapie inwestycji i budowy nowej nieruchomości.

Zajmuje się też podziałek działek, zmianami w prawnymi posiadaniu nieruchomości.

Geodeta robi tez inwentaryzację powykonawczą, która jest kluczowa dla zakończenia budowy. Więc kiedy tylko będziesz chciał budować dom, zawsze będziesz potrzebował geodety już od pierwszych etapów takich jak zakup działki, lub jej podział. Kontrole w trakcie budowy oraz inwentaryzacja na jej zakończenie. Właśnie dlatego praca dla geodety znajdzie się zawsze..