Korupcja a prawo

prawnik ChorzówBardzo często istnieje w Polsce potrzeba sprawdzenia, czy przeprowadzony przetarg odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem. Może się bowiem okazać, że osoba ogłaszająca przetarg od początku miała swojego faworyta nawet wtedy, jeśli w konkursie na wykonywanie określonych prac stanęło kilka podmiotów gospodarczych.
Wiąże się to zwykle z dawaniem łapówek, które są przestępstwem i podlegają wymiarowi sprawiedliwości.
Aby uniknąć oskarżenia o nielegalne przeprowadzenie przetargu, warto zgłosić się przed ogłoszeniem go do prawnika.
Specjalista w prawie gospodarczym może sprawdzić wtedy, czy ogłoszenie jest zgodne z normami i pozwoli na zmniejszenie ryzyka oskarżenia o nieetyczny sposób przeprowadzenia przetargu.

Adwokaci w Polsce

prawnik Chorzów
Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich liczba adwokatów czynnych zawodowo w Polsce w maju 2015 wynosiła 13 897, a liczba aplikantów adwokackich wynosiła 8037.
Najwięcej adwokatów wykonywało swój zawód na terenie Warszawy w liczbie 3085. Kolejne polskie miasta najliczniejsze pod względem liczby adwokatów to Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań4. Dysproporcje pod względem liczby adwokatów na terenie całej Polski wynikają przede wszystkim z czynników socjologicznych i gospodarczych.

Na diagramach można przeanalizować liczbę adwokatów w największych polskich miastach oraz zobaczyć jak rozkłada się liczba mieszkańców na 1 adwokata w poszczególnych miastach Polski.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat

Kłopoty prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa są tak samo częstymi klientami kancelarii prawniczych, jak i osoby indywidualne. Istnieje nawet wiele kancelarii zajmujących się tylko udzielaniem pomocy prawnej firmom.
Jakie kłopoty prawne może mieć firma? Chociaż wszystko zależy właściwie od branży, w której działa dana firma, to jednak możemy zauważyć pewne charakterystyczne kwestie, w których może mieć kłopoty każde przedsiębiorstwo.
Należą do nich między innymi sprawy związane z ogłaszaniem bankructwa, kwestie związane z prawem podatkowym, a także problemy dotyczące niejasności prawa pracy.
We wszystkich tych sprawach można uzyskać pomoc w specjalnych punktach pomocy prawnej dla firm. .

Widok do druku:

prawnik Chorzów