podziemne zbiorniki na deszczówkę

Jak oszczędzać na wodzie do ogrodu? Zobacz nasz poradnik

Ogólne przeznaczenie wody deszczowej

Kiedy w jakimś państwie przez wiele miesięcy walczącym z suszą dojdzie do większych opadów deszczu, to wówczas władze państwowe zwykle organizują większe zbiory wody deszczowej.
Okoliczni mieszkańcy są już, oczywiście nauczeni, w jaki sposób mogą zbierać wodę deszczową do swoich własnych zbiorników, które mogą stanowić nawet większe miski znajdujące się w domu oraz różnego rodzaju wanny.
Jednak przywożone są do nich także specjalistyczne zbiorniki na wodę, w których może ona być przechowywana przez dłuższy okres czasu i są o wiele obszerniejsze od zwykłych zbiorników. Ludzie mogą nabierać z nich wodę odkręcając specjalne kurki.
Woda deszczowa pochodząca z takich zbiorników może być wykorzystywana przy wszystkich codziennych czynnościach.

Definicja szarej wody

podziemne zbiorniki na deszczówkę
Szara woda ? Europejska Norma 12056-1 definiuje szarą wodę jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę.
W praktyce jest to nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania.
W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50?80% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda.
Do wykorzystania nadaje się niemal cała woda, jakiej używa się w domu, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet.

Szara woda znacznie różni się od wody powstałej po spłukaniu ubikacji zarówno ilością, jak i różnorodnością zawartych w niej chemikaliów i bakterii (od odchodów po toksyczne środki chemiczne).

Szara woda zawdzięcza swą nazwę mętnemu wyglądowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody czystej pitnej ani też jako wody silnie skażonej. Zgodnie z powyższą definicją, jeśli szara woda zawiera znaczące ilości odpadów kuchennych czy też silne środki chemiczne, należy ją zakwalifikować jako ściek.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szara_woda

Aby opad mógł wystąpić

Powstawanie deszczu Deszcz, który zalicza się do opadów atmosferycznych powstaje w wyniku cyrkulacji atmosferycznej, jaka ma miejsce między powierzchnią ziemi a atmosferą ziemską.
Aby mógł powstać deszcz, najpierw muszą wytworzyć się odpowiednie ilości chmur.
Te zaś powstają w wyniku procesu parowania.
Wraz ze strumieniami ciepłego powietrza do atmosfery unosi się para wodna, która w wyniku spadku temperatury (im wyżej tym chłodniej, około 0,6 °C na każde 100 m) ulega kondensacji (przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły).
Kolejnym etapem w cyrkulacji atmosferycznej jest powstanie opadu atmosferycznego (w tym przypadku deszczu).
Aby opad mógł wystąpić, kropelki wody znajdujące się w chmurze muszą nabrać odpowiedniej masy (łącząc się ze sobą). Masa ta jest ważna z dwóch powodów.
Po pierwsze w czasie opadania może nastąpić ponowne parowanie.
Ponadto jeśli kropla jest zbyt mała, może powrócić do chmury w wyniku działania prądów wstępujących.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz.