transport chiny

Transport to ważna część przemysłu, a to coraz popularniejszy rodzaj usług, dlaczego? Zapraszam do lektury.

Targi Kantońskie

Targi Kantońskie, oficjalna nazwa: Chińskie Targi Importowo-Eksportowe (China Import and Export Fair, chin.
trad.

???, chin.

upr.

???, pinyin Gu?ng Ji?o Hu?), odbywają się od 1957 w Kantonie dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Są to największe targi w Chinach. Zachowując swoją tradycję targi są wszechstronnym i wielofunkcyjnym wydarzeniem o znaczeniu międzynarodowym. Organizowane są przez Chińskie Centrum Handlu Zagranicznego (China Foreign Trade Centre), pod auspicjami Ministerstwa Handlu oraz władz prowincji. Do 2007 ich nazwa była inna ? Chińskie Targi Towarów Eksportowych (Chinese Export Commodities Fair).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Targi_Kantońskie

Szanghaj najbogatsze miasto

transport chiny Chiny to potęga ekonomiczna i cokolwiek by myśleć o rządzących to należy oddać im honor za stworzenie tej potęgi. Centrum tej potęgi to z pewnością Szanghaj- miasto produkuje aż 4% Chińskiego PKB.
Odbywają się tam targi biznesowe, które przyciągają z roku na rok coraz więcej inwestorów z Europy.
Jest to na tyle duży trend, że firm, które zajmują się negocjacjami i organizują wyjazdy na takie targi, jest coraz więcej. Wystarczy spojrzeć na ciągle rosnącą liczbę mieszkańców która w ciągu 100 lat jest dziesięć razy większa i dzisiaj osiąga już ponad 10 milionów.

O imporcie

Import (z łac.
in ?do? + portare ?nieść?) ? przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym).
Innymi słowy, zakup towarów i usług produkowanych za granicą, prościej: przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego.

Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium państwa, ale na przykład dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej. Zakup towarów w obrębie Unii Europejskiej nie jest importem.

Jest to tak zwany zakup wewnątrzwspólnotowy. Definicja importu podawana przez GUS: Dostarczanie towarów z zagranicy niezależnie od sposobu ich wprowadzenia na terytorium ekonomiczne kraju.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Import.

Widok do druku:

transport chiny