kredyt bydgoszcz

O karcie kredytowej

Karta kredytowa ? karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty, np.

bank.

Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach przyznanego limitu. Zwykle do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne posiadanie rachunku płatniczego u wydawcy.
Okresowo (co miesiąc) wydawca karty (np. bank) przysyła posiadaczowi karty wyciąg (zestawienie transakcji) z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty.

Limit kredytowy związany z kartą jest zazwyczaj oprocentowany wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych. Z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy (grace period).

Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci 100% zadłużenia wykazanego przez bank na zestawieniu transakcji to nie zapłaci odsetek od kredytu kartowego.
Grace period dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych.

Od transakcji wypłaty gotówki, np.

w bankomatach, odsetki trzeba zapłacić w każdym przypadku (za każdy dzień do dnia wypłaty środków). Banki mogą naliczać opłaty za posiadanie karty kredytowej nawet w przypadku, jeśli posiadacz karty w ogóle nie korzysta z przyznanego limitu kredytowego1.
Motywem zachęcającym klientów do posiadania kart kredytowych są proponowane przez wydawców kart systemy premiowe, np. różnego rodzaju programy punktowe, w których klient za każdą wykonaną kartą kredytową transakcję otrzymuje punkty wymienne na nagrody.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_kredytowa

Doradztwo w sprawie wyboru odpowiedniego banku

Bardzo często możemy spotkać się z propozycją pomocy w doborze najodpowiedniejszego kredytu.
Na rynku finansowym jest naprawdę wiele instytucji bankowych i każda z nich chce zachęcić klientów do skorzystania z ich usług.

Doradztwo kredytowe bardzo rozwinęło się w ostatnich latach.

Jest to związane między innymi z tym, że ceny na przykład nieruchomości znacząco się zwiększyły wobec czego niewiele osób stać na to, aby zapłacić za posiadłość finansami nawet bardzo długo gromadzonymi. Doradcy finansowi są coraz bardziej potrzebni i wiele osób jest zadowolonych ze skorzystania z takiej usługi.

Umożliwia ona nie tylko wybranie najodpowiedniejszej oferty bankowej dla konkretnego klienta, ale także porównanie wszystkich ofert dostępnych na rynku. Źródło:

Powienieć to wiedzieć

kredyt bydgoszcz
Kredyt konsumpcyjny ? kredyt bankowy udzielany na określone potrzeby osób, a jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt. Głównym motywem zaciągania tego typu zobowiązań nie jest tzw. życiowa konieczność, lecz chęć szybkiego dostępu do środków finansowych w celu pozyskanych środków na opłacenie bieżących wydatków, np. zakup drobnych domowych sprzętów czy remont mieszkaniaŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsumpcyjny
.

Widok do druku:

kredyt bydgoszcz