Nie wiesz jak radzić sobie ze stresem, masz ataki paniki lub podejrzewasz depresję? Zajrzyj tutaj ataki panikiO najgorszych lękachKażdy się czegoś boi.

Wielu z nas obawia się choroby, utraty pracy, czy też straty bliskiej osoby.

Są to naturalne lęki, które towarzyszą większości...Nie wiesz jak radzić sobie ze stresem, masz ataki paniki lub podejrzewasz depresję? Zajrzyj tutaj

O najgorszych lękach

ataki paniki ataki panikiKażdy się czegoś boi.

Wielu z nas obawia się choroby, utraty pracy, czy też straty bliskiej osoby.

Są to naturalne lęki, które towarzyszą większości ludzi. Wiemy, że wcześniej czy później będziemy musieli stanąć twarzą w twarz z traumatyczną sytuacją - każdy może stracić bliską osobą, każdy może zachorować, każdy może stracić pracę.
To są te najsilniejsze lęki i najbardziej obciążające psychicznie sytuacje.
Bardzo trudno jest po takich przejściach wrócić do normalnego życia, a często okazuje się to wręcz niemożliwe.
I chyba tego boimy się najbardziej - że stracimy w życiu to, co dla nas najważniejsze, że stracimy poczucie sensu.
Brzmi bardzo pesymistycznie, jednak każdy z nas czasami ma takie myśli.

Definicja stresu

Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnympotrzebne źródło), charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej.

Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym.

Czynnikami powodującymi stres mogą być czynniki umysłowe, fizjologiczne, anatomiczne lub fizyczne. Istnieją 3 typy definicji stresu1: Stres jako bodziec ? sytuacje występujące w naszym otoczeniu mające naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji.
Do teorii związanych z tym rodzajem definicji należą: teoria Elliotta i Eisdorfera, koncepcja Janisa oraz koncepcja zmian życiowych Thomasa Holmesa i Richarda Rahe?a. Stres jako reakcja ? zarówno fizjologiczna jak i psychologiczna będąca odpowiedzią na działanie stresorów (sytuacji wywołujących stres).
Do teorii związanych z tym rodzajem definicji należą: homeostatyczna teoria Waltera Cannona czy koncepcja Selyego (GAS, LAS). Stres jako proces lub transakcja ? relacja między jednostką a otoczeniem: transakcyjny model Lazarusa, koncepcja Antonovsky'ego, koncepcja Hobfolla, koncepcja sytuacji trudnych Tomaszewskiego, regulacyjno-informacyjna teoria stresu Reykowskiego. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres

Stres w pracy

Niestety - najczęściej stresu doświadczamy w pracy.

Nie jest to pozytywne zjawisko, ponieważ często jest efektem mobbingu i może prowadzić do depresji.

Pracować musimy z przyczyn oczywistych, jednak czy musi to być źródłem napięć, stresu i wiązać się z nieprzyjemnymi sytuacjami? Jest wiele zawodów adrenalina to codzienność.

Lekarze, strażacy, czy tez policjanci to grupy, których praca wiąże się z ponoszeniem wielkiej odpowiedzialności, często widzą ofiary wypadków, patrzą na śmierć innych ludzi, czy też ich własne życie jest zagrożone.

W tego rodzaju pracy stresu nie da się wyeliminować, należy sobie jakoś z nim poradzić.

Jednak każda jednostka może reagować zupełnie inaczej na sytuacje stresowe, dla niektórych jest to pobudzające do działania, wręcz uzależniające.
Jeżeli reagujesz na stres paniką, lub kompletnie cię to paraliżuje nie angażuj się w pracę, gdzie trzeba wykazać się większą odpornością psychiczną.

Lęki kontra fobie

Bywają i lęki irracjonalne (lub z pozoru irracjonalne), takie jak fobie.

Trudno wytłumaczyć lęk przed dużą przestrzenią, czy też paranoidalny lęk przed zarazkami i brudem.

Pająki ogólnie nie cieszą się sympatią, ale reagowanie na nie atakiem paniki z hiperwentylacją, nie jest normą (w skrajnych wypadkach atak fobii może spowodować zdjęcie, lub obrazek).
Lek wysokości również jest powszechny, ponieważ nie ma de facto w tym nic dziwnego - boimy się spaść, mamy poczucie zagrożenia. Ale może on mieć oblicze chorobowe - własnie wtedy mówimy o fobii - jeżeli lęk jest tak silny, że utrudnia nam życie i jesteśmy temu całkowicie podporządkowani. Tego nie można lekceważyć, ponieważ taki stan ma tendencję do pogłębiania się.
Warto się zastanowić nad terapią i dzięki niej zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za tą fobią.

Wikipedia - zaburzenia depresyjne:

Zaburzenia depresyjne lub depresja endogenna lub depresja ? są terminami najczęściej odnoszącymi się do endogennych zespołów depresyjnych, które występują w przebiegu chorób afektywnych (określanych także jako: zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju).
Terminy te są stopniowo wypierane przez pochodzący z amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV termin "duża depresja" (ang. major depression), którego odpowiednikiem w europejskiej klasyfikacji ICD-10 jest termin "epizod depresyjny". Należy jednak zaznaczyć, że choć zakresy znaczeniowe wymienionych określeń zachodzą na siebie, to nie są one w pełni równoznaczne i zostały stworzone dla różnych celów. Epizod depresyjny (epizod depresji endogennej) może mieć miejsce zarówno w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej, jak i choroby afektywnej dwubiegunowej - stąd, mówi się odpowiednio o depresji jednobiegunowej lub o depresji dwubiegunowej. Niekiedy, termin depresja jest również stosowany w innym, szerszym znaczeniu - zespołu (ang. syndrome) objawów depresyjnych czyli zespołu depresyjnego.

Zarówno zespoły depresyjne endogenne, jak i zespoły depresyjne o innym podłożu, mogą charakteryzować się występowaniem tych samych objawów psychopatologicznych, w szczególności: obniżenia nastroju (smutek, przygnębienie), niezdolności do przeżywania przyjemności (anhedonia), obniżenia napędu psychoruchowego i zaburzenia rytmu okołodobowego.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_depresyjne.

Dodane: 24-04-2015 10:03

Tagi: Uncategorized ataki paniki depresja lęki

Widok do druku:

ataki paniki