Energia słoneczna w Twoim domu

ogniwa fotowoltaiczne cena
Ponieważ koszty otrzymywania energii elektrycznej ze światła słonecznego były zawsze wielokrotnie wyższe niż przy wykorzystaniu innych źródeł energii, przez długi czas była ona stosowana jedynie tam, gdzie ich wykorzystanie było bardzo utrudnione lub niemożliwe.
Przykładem takich zastosowań były: urządzenia przenośne wymagające niewielkich ilości energii, np.
kalkulatory, zegarki elektroniczne, trudno dostępne miejsca, gdzie doprowadzenie linii elektrycznej byłoby nieopłacalne, np. domy stojące pojedynczo, kamery monitorujące, fotoradary, pojazdy, w których wykorzystanie innych źródeł energii byłoby nieopłacalne, np. sztuczne satelity, jachty żaglowe, wozy kempingowe. Energetykę słoneczną wykorzystuje się coraz powszechniej.

Związane jest to, między innymi ze spadkiem cen (200-krotnym w latach 1977-2015 - patrz "ekonomika" poniżej), z większą dostępnością technologii, programami dofinansowania instalacji tego typu urządzeń, rosnącą świadomością ekologiczną oraz wzrostem cen energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł.

Na rynku pojawiły się również nowe rozwiązania łączące tradycyjne źródła energii (np.

LPG) z energią słoneczną, które umożliwiają uniezależnienie się od negatywnych warunków atmosferycznych (np.

w czasie zimy).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna#Zastosowanie_energii_s.C5.82onecznej

O promieniowaniu słonecznym

ogniwa fotowoltaiczne cena
Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m? (patrz stała słoneczna).

Oznacza to, że całkowita moc docierająca do atmosfery wynosi około 174 petawatów.

Około 30% tej mocy jest odbijane natychmiast w kosmos, a kolejne 20% jest pochłaniane przez atmosferę.
Do powierzchni Ziemi dociera około 89 petawatów, co oznacza średnio około 180 W/m?8.
Moc ta nie jest rozmieszczona równomiernie: obszar oświetlony światłem padającym prostopadle z góry może otrzymać do 1000 W/m?, natomiast obszary, na których trwa noc, nie otrzymują bezpośrednio nic. Po uśrednieniu cyklu dobowego i rocznego najwięcej energii otrzymują obszary przy równiku, a najmniej obszary okołobiegunowe.
Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi od 600 kWh/(m?*rok) w krajach skandynawskich do ponad 2500 kWh/m?/rok w centralnej Afryce.
W Polsce wynosi około 1100 kWh/(m?*rok). Z 89 petawatów docierających do powierzchni, około 0,1% jest wykorzystywane przez rośliny w procesie fotosyntezy.

Zmagazynowana w ten sposób energia jest źródłem zarówno żywności, jak i paliw kopalnych.

Całkowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi około 18 terawatów, czyli około 0,02% mocy promieniowania słonecznego.
Szacuje się, że wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego zawierają łącznie około 430 ZJ energii, co odpowiada energii jaka dociera ze Słońca do Ziemi w ciągu 56 dni. Cała energia promieniowania słonecznego pochłonięta przez Ziemię, również ta wykorzystana w jakikolwiek sposób przez rośliny i zwierzęta, przekształca się w ciepło, a następnie jest emitowana w postaci promieniowania podczerwonego w kosmos. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna#Promieniowanie_s.C5.82oneczne

Ekologiczne miasto

Osoby odpowiedzialne za rozwój współczesnych miast bardzo dużą uwagę zwracają na to, aby były one ekologiczne.

Jednym ze sposobów na tworzenie ekologicznego miasta jest montaż w nim takich urządzeń, które pozwalają na wytwarzanie prądu elektrycznego ze światła słonecznego.

W ten sposób można oświetlać lub doświetlać duże budynki miejskie.

Wystarczy umieszczać na powierzchni dachu panele słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne w innej formie, żeby oświetlać budynek bez potrzeby wydawania dodatkowych pieniędzy.

W chłodniejszych miastach można wykorzystywać również kolektory słoneczne dla ocieplania budynków.

W ekologicznych miastach spotkać można również takie urządzenia, jak parkometry zasilane energią słoneczną.
.