kartoteka medyczna

Oprogramowanie typu już niedługo staną się obowiązkiem dosłownie każdej placówki medycznej. Można już teraz wykupić odpowiadające nam licencje, ale z jakiego powodu jest to konieczne.

O tym w artykule.

Zmiany systemu katalogowania

Komputery coraz bardziej dominują nasze życie i znaleźć je możemy już wszędzie. Prawie każda gałąź biznesu, medycyny czy edukacji korzysta z ich pomocy, aby osiągnąć różne cele.

W szkołach wprowadza się dzienniki elektroniczne, a w szpitalach...

No właśnie co w szpitalach. Niebawem wszystkie szpitale będą musiały się przerzucić na elektroniczne dokumentacje medyczne, do których będzie możliwy dostęp online. Jest to z jednej strony bardzo dobre rozwiązanie, jednak z drugiej strony rodzi pewne problemy i komplikacje.

Jednym z problemów jest obowiązek przeszkolenia pracowników placówek medycznych z zakresu obsługi systemu, kolejnym jest przeniesienie pacjentów do bazy online.

Jednak to rozwiązanie ma więcej dobrych stron niż złych.
Zyskają z pewnością sami pacjenci, którzy nie będą musieli nosić ze sobą całej papierologii, a jedynie swój kod pacjenta.

Systemy kartotek

Jak wyglądałby szpital bez dobrego systemu zarządzania kartotekami pacjentów? Można sobie tylko wyobrażać powstający w wyniku tego chaos.
Każdy pacjent chorujący na coś innego i otrzymujący złe leki, źle przeprowadzona diagnoza na podstawie błędnych danych innego pacjenta.
Tak chaos to dobre określenie dla takiego stanu rzeczy. Na szczęście wszystkie szpitale i przychodnie medyczne stosują niezawodne systemy katalogowania i przechowywania danych. Co prawda większość z nich korzysta równolegle z systemu analogowego, czyli szafki na dokumenty, gdzie przechowywane są dane oraz systemów informatycznych, które stanowią dodatkowe miejsce w którym dane są przechowywane. Jest to system, który działa już jakiś czas, ale niebawem zostanie zmieniony i szpitale będą musiały zacząć korzystać jedynie z systemu informatycznego.

Wikipedia o dokumentacji medycznej w Polsce

kartoteka medyczna
Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.
Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.

Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art.

56 ust.

1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia2: ?Do dnia 31 lipca 2014 r.

dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej?.
Po tym terminie dokumentacja medyczna wszystkich rodzajów oraz w całym zakresie będzie musiała być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Na polskim rynku istnieje kilkunastu producentów oprogramowania klasy EDM, które w obecnym stanie prawnym mogą przechowywać, wytwarzać i udostępniać dokumentację medyczną w zakresie nie realizującym w całości jej definicji prawnej.
Od 1 sierpnia 2017 (termin ten przesunięto z 1 sierpnia 201434) systemy klasy EDM będą musiały realizować te zadania w zakresie całkowicie zgodnym z wymaganiami w/w rozporządzenia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.

Widok do druku:

kartoteka medyczna