Oprogramowanie takie jak niebawem staną się niezbędne dla każdej placówki medycznej.
Warto już teraz kupić odpowiadające nam licencje, jednak czemu jest to potrzebne.
O tej kwestii w poście.

Dokumentacja szpitali

kartoteka medyczna
Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.
Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.
Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art. 56 ust.

1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Komputeryzacja- przychodnie

Komputeryzacja, czy też informatyzacja postępuje coraz bardziej. Prywatne firmy już od wielu lat wykorzystują zalety systemów komputerowych w swoich siedzibach.
Te państwowe niestety dopiero teraz zaczynają wkraczać w tą erę.
I nie inaczej jest w przypadku przychodni i szpitali, wkracza bowiem ustawa na mocy której przychodnie będą zobowiązane do elektronicznej ewidencji pacjentów i ich kartoteki.
Ma to ułatwić i zunifikować przepływ danych o konkretnym pacjencie. Oczywiście wiąże się to ze sporymi wydatkami na systemy informatyczne, ale jednak teoretyczne zalety tego rozwiązania są tego warte.

E-dokumentacja

kartoteka medyczna Nowe przypisy zmieniające i unowocześniające metody przechowywania ważnych danych przez szpital niebawem wchodzą w życie.

Chodzi głównie o prowadzenie dokumentacji medycznej online, tak aby inne placówki mogły mieć do niej dostęp. Szpitale i przychodnie będą musiały jak najszybciej zaopatrzyć się w oprogramowanie (oraz komputery), które umożliwia takie prowadzenie kart pacjentów.

Istotne będą też szkolenia dot. nowego oprogramowania i jego prawidłowego użytkowania, ale wszystko to dla dobra pacjenta.
Jednak czy na pewno?.

Widok do druku:

kartoteka medyczna