kartoteka pacjentów

Programy typu już niedługo staną się niezbędne dla dosłownie każdej placówki medycznej. Mamy możliwość już teraz kupić odpowiadające nam licencje, jednak czemu jest to potrzebne.

O tej kwestii w poście.

Komputeryzacja

W dobie komputerów ciężko, aby nie dominowały one większości naszego życia. Nie zawsze jednak jest to zła sprawa, ponieważ dzięki komputerowym systemom możemy wykluczyć wiele błędów ludzkich.
Nie inaczej jest w tym przypadku, mianowicie chodzi o dokumentacje medyczną, ale nie, standardową papierową.
Chodzi o dokumentację medyczną online. Takie rozwiązanie ułatwi diagnozy i przekazywanie danych pomiędzy oddziałami, a nawet pacjentem.

Pomoże to przyspieszyć wymianę ważnych dla życia pacjenta danych takich jak grupa krwi, czy przebyte zabiegi.

Dokumentacja szpitali

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.
Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.
Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art. 56 ust.

1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Komputeryzacja- przychodnie

kartoteka pacjentów Komputeryzacja, czy też informatyzacja postępuje coraz bardziej.
Prywatne firmy już od wielu lat wykorzystują zalety systemów komputerowych w swoich siedzibach. Te państwowe niestety dopiero teraz zaczynają wkraczać w tą erę.

I nie inaczej jest w przypadku przychodni i szpitali, wkracza bowiem ustawa na mocy której przychodnie będą zobowiązane do elektronicznej ewidencji pacjentów i ich kartoteki.

Ma to ułatwić i zunifikować przepływ danych o konkretnym pacjencie. Oczywiście wiąże się to ze sporymi wydatkami na systemy informatyczne, ale jednak teoretyczne zalety tego rozwiązania są tego warte..

Widok do druku:

kartoteka pacjentów