Zawsze konieczne będzie korzystanie z takich usług jak: , bez względu na to czy będzie to rozbudowa domu, podział działki\działek czy cokolwiek innego.

Na powierzchni i nie tylko

geodeta bolesławiecGeodeci działają nie tylko na powierzchni, są potrzebni również pod nią.

Gównie dla potrzeb górnictwa i transportu.

Zajmują się oni wtedy pomiarami głębokościowymi, wysokościowymi, inwentaryzacją urządzeń szybowych oraz innych związanych z bezpieczeństwem.
Prowadzą też pomiary deformacji terenu górniczego oraz aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej.
Geodeci pracują też przy budowie metra, a ich praca opiera się na tym samym co przy geodezji górniczej poza oczywistymi elementami związanymi tylko z przemysłem kopalnianym.

Encyklopedia: Mapa

Mapa (z łac.
mappa ? obrus) ? uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych.
Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Przeniesienie powierzchni ze sfery (Ziemia nie jest idealną kulą, ma nieregularny kształt geoidy, ale przy sporządzaniu mapy przyjmuje się założenie o jej kulistości, lub że jest elipsoidą obrotową) na płaską powierzchnię mapy wymaga: zastosowania odpowiedniego rzutu, czyli odwzorowania kartograficznego, zmniejszenia obrazu do żądanej skali, zastosowania przyjętych znaków umownych (zobacz: legenda mapy), uogólnienia przedstawionego obrazu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa

Dla geodety

geodeta bolesławiec Czy to budowa domu, wydzielanie działki, czy nowy parking przy markecie...
Potrzebny będzie geodeta, aby sprawdził, wymierzył i przeliczył, wprowadzając wszelkie dane na mapki. Oczywiście przy każdej inwestycji tego typu należy wliczyć obsługę geodezyjną w koszty, bez tego, że tak powiem ani rusz. Geodeci nie muszą się więc martwić o swoje portfele i pracę, ponieważ jeszcze przez bardzo długi czas będą niezbędni przy budowach, inwestycjach i tak dalej. Jednak bez uprawnień i wykształcenia, które są niezbędnymi w karierze geodety sprawami, nic nie zrobimy..

Widok do druku:

geodeta bolesławiec