Parę słów wyjaśnienia - czym jest silnik

silniczki krokowe
Silnik ? typ maszyny zamieniającej energię na pracę mechaniczną. Energia zasilająca silnik może mieć formę: energii chemicznej (np. silnik dla nanorurki) energii cieplnej (np.

silnik parowy, silnik Diesla, turbina parowa, gazowa i silnik Stirlinga) energii elektrycznej (np.

silnik elektryczny) energii kinetycznej (np.

turbina wiatrowa, turbina wodna) energii potencjalnej (np.

turbina wodna). W zdecydowanej większości urządzeń energia mechaniczna wytwarzana przez silnik odbierana jest od obracającego się wału silnika i jest wykorzystywana w postaci pracy mechanicznej lub zamieniana na energię elektryczną.

W silnikach takich jak np. silnik rakietowy lub silnik liniowy efektem działania silnika jest energia ruchu postępowego.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik

Mieszanka paliwowo-powietrzna

silniczki krokowe
Paliwem spalanym w silniku iskrowym musi być paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Paliwo to może występować w formie płynnej lub gazowej.
Do stosowanych paliw należą m.in: benzyna benzyna bezołowiowa etylina LPG - gaz płynny CNG - sprężony gaz ziemny metanol alkohol etylowy (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn) Stosunek paliwa do powietrza w mieszance powinien być utrzymany w odpowiednim dla danego silnika przedziale.

Zbyt mała ilość powietrza sprawia, że mieszanka staje się zbyt bogata - sprawność silnika maleje, spalanie jest niezupełne, wzrasta stężenie tlenku węgla w spalinach1.

Zbyt duży stosunek powietrza do paliwa powoduje zubożenie mieszanki, co skutkuje rozciągnięciem spalania w czasie do suwu rozprężania1. Silnik może być zasilany w paliwo poprzez: gaźnik, wtrysk paliwa (bezpośredni lub pośredni; jedno- lub wielopunktowy) oraz mieszalnik gazu1.

Paliwo przed dotarciem do komory spalania musi zostać rozpylone w powietrzu1. Silnik iskrowy może być zbudowany w układzie silnika dwusuwowego, jak i w układzie czterosuwowym, istnieje jeszcze tzw.

silnik Wankla z obrotowym tłokiem (rotorem), jest jednak bardzo rzadko stosowany. Odmiana czterosuwowa w wielu krajach nazywana jest silnikiem Otto.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_o_zap%C5%82onie_iskrowym

Wikipedia o samochodzie elektrycznym w Polsce

W 1971 roku, w zakładach WSK w Mielcu (woj. podkarpackie) rozpoczęła się seryjna produkcja pojazdów elektrycznych Melex.
Początkowo były to wyłącznie wózki golfowe, które trafiały przede wszystkim na rynek Stanów Zjednoczonych.
Obecnie Melex działa jako niezależna firma i produkuje ponad 100 wersji pojazdów elektrycznych (pasażerskich, bagażowych i specjalnych).
Umożliwiają one przewożenie do 1250 kg ładunku lub do 8 osób.
Wśród pojazdów specjalnych znajdują się modele przeznaczone dla poczty, ambulanse i karawany pogrzebowe. W 2008 roku w Gdyni przy udziale Akademii Morskiej w Gdyni oraz miłośników i użytkowników pojazdów elektrycznych z całej Polski odbył się I Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych pod hasłem "Pożegnanie ropy".
Rok później w tym samym miejscu odbył się II Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych pod hasłem "Nowa era w motoryzacji".
Kolejne spotkania użytkowników pojazdów elektrycznych miały miejsce w 2011 i w 2012 w Żyrardowie.
Podczas wszystkich spotkań prezentowane były osiągnięcia polskich konstruktorów i nie tylko. W 2012 roku polska firma Arkus & Romet Group wprowadziła na rynek miejski samochód elektryczny Romet 4E o zasięgu ok.

120 km. W miastach w Polsce (m.in.

w Krakowie, Gdańsku, Jaworznie i Warszawie) testowane są autobusy elektryczne, których eksploatacja ma rozpocząć się w najbliższym czasie.
O pojazdach elektrycznych (także w kontekście możliwości wykorzystania ich do magazynowania energii odnawialnej, można przeczytać w publikacji "Demokracja energetyczna" fundacji Zielony Instytut.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_elektryczny.

Widok do druku:

silniczki krokowe