Siłowniki

regeneracja siłowników hydraulicznychSiłowniki hydrauliczne są bardzo często stosowane w maszynach budowlanych i innych maszynach wymagających bardzo dużych sił. Siłownik działa wraz z pompą hydrauliczną, która stanowi jego napęd.
Pompa hydrauliczna tłoczy olej pod dużym ciśnieniem.

Jest on dostarczany do siłownika za pośrednictwem przewodów ciśnieniowych.

W tym momencie siłownik rozpoczyna swoją pracę - zależnie od kierunku przepływu płynu - wysuwa lub wsuwa tłok. Siłowniki hydrauliczne pozwalają na wytworzenie bardzo dużego nacisku - liczonego nawet w tonach.

Ruch cieczy

regeneracja siłowników hydraulicznych
Ruch cieczy jak też i jej przemieszczanie się pod wpływem ciśnienia były wykorzystywane przez człowieka do wykonywania wielu prac zanim jeszcze Blaise Pascal i Daniel Bernoulli sformułowali prawa na których opiera się współczesna technika hydrauliczna. Pascal odkrył m.in., iż ciśnienie wewnątrz cieczy (płynu) będącej w równowadze, wywołane działaniem sił zewnętrznych (ciśnieniowych) ma wartość jednakową we wszystkich punktach cieczy (płynu). W prasie hydraulicznej prawo Pascala jest wykorzystywane do uzyskania zwiększonego parcia, przyłożenie siły do małego tłoka (pompy, znajdującego się w małym cylindrze) przekazuje nacisk poprzez rurę do dużego cylindra, gdzie ciśnienie napiera na wszystkie strony, łącznie z dużym tłokiem (tzw.
tłokiem roboczym), który zwielokrotnia przyłożoną siłę (zwielokrotnienie siły równe jest stosunkowi powierzchni tłoka dużego - tzw.

tłoka roboczego do powierzchni małego tłoka - pompy).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydraulika

Hydraulika

Hydraulika siłowa działa na zasadzie przekazywania siły za pomocą płynu (oleju) pompowanego pod dużym ciśnieniem. Każdy system hydrauliki siłowej składa się z kilku niezbędnych elementów - pompy hydraulicznej dającej napęd i wytwarzającej ciśniecie.
Przewodów ciśnieniowych doprowadzających olej pod ciśnieniem do siłowników oraz samych siłowników będących rodzajem silnika hydraulicznego. To właśnie siłowniki odpowiadają za wykonanie głównej pracy..