kostka brukowa Rybnik

Wykwity na kostce

kostka brukowa Rybnik
Niejednokrotnie zdarza się, zwłaszcza współcześnie, że nowa kostka brukowa posiada tzw.

wykwity.

Nie jest to wada produkcyjna, a zjawisko naturalne, które jednak rzutuje na wygląd estetyczny kostki.

Na rynku są dostępne preparaty pomagające niwelować przebarwienia, jednakże na całkowite ich wyeliminowanie potrzeba około trzech lat.

Znikają one na skutek reakcji powolnego przechodzenia węglanu wapnia w łatwo rozpuszczalny wodorowęglan wapnia pod wpływem działania miękkiej wody deszczowej i dwutlenku węgla.

Wykwity tracą się także w wyniku ścierania się użytkowanej powierzchni.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruk

Jak uzyskuje się beton? Wikipedia\Wikipedia wyjaśnia jak uzyskuje się beton

Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (do 20% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (do 5% w stosunku do masy spoiwa). Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt).

Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np.

zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd. Nie wolno stosować wody morskiej (zasolonej), mineralnej i zanieczyszczonej (np.

ściekowej, rzecznej). Bez wykonywania badań można stosować wodę wodociągową. Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np.
o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton

Profesjonalne wyłożenie bruku w ogrodzie

Bruk może bardzo przydawać się w ogrodzie.

Zwłaszcza, jeżeli ogród posiada dużą wielkość i ma być wykorzystywany również w celach towarzyskich to bardzo ważne jest, aby w wybranych miejscach takiego ogrodu wyłożona została kostka brukowa.

Może ona spełniać na przykład rolę chodnika, po którym będzie można chodzić w bardzo wygodny sposób i przesuwać po nim różnego rodzaju przedmioty i sprzęty bez obaw o to, że mogą one ugrząźć w błocie lub narobić kolein. Tymczasem wiadomo, że takie koleiny zrobione w błocie mogą bardzo utrudniać codzienne korzystanie z ogrodu. Bardzo ważne jest, aby bruk znajdujący się w ogrodzie został wyłożony w profesjonalny sposób, ponieważ wówczas będzie on mógł być wykorzystywany przez dłuższy okres czasu.
.
Dodane: 18-04-2017 02:25

Tagi: kostka bruk sprzedaż budownictwo ogród Rybnik

Widok do druku:

kostka brukowa Rybnik