Układ chłodzenia

podnośniki szyb
Układ chłodzenia silnika spalinowego ? układ, którego zadaniem jest zapobieżenie wzrostu temperatury silnika ponad maksymalną (do 150 °C) oraz utrzymanie jej w optymalnym zakresie 90 °C do 100 °C.
Prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia jest niezbędne dla osiągnięcia przez silnik odpowiednich warunków pracy.

W razie braku chłodzenia następuje szybki wzrost temperatury zasadniczych elementów silnika, co skutkuje pogorszeniem smarowania (utrata własności smarnych oleju i jego spalanie), występowaniem przedwczesnych zapłonów (samozapłonów) mieszanki, wreszcie nadmiernym rozszerzeniem termicznym tłoka w cylindrze, co zwykle kończy się jego zatarciem.

Zbyt niska temperatura pracy również nie jest wskazana - m.

in.

pogarszają się wówczas warunki odparowania paliwa, co zakłóca proces spalania i może powodować podwyższoną emisję szkodliwych substancji.

Praca w niskiej temperaturze może także prowadzić do tzw.
spłukiwania oleju z gładzi cylindrowych, co jest bardzo szkodliwe dla warunków smarowania. Układy chłodzenia silników spalinowych generalnie można podzielić na dwa zasadnicze typy ? bezpośrednie i pośrednie.

Układ chłodzenia nazywamy bezpośrednim, gdy do chłodzenia wykorzystywane jest powietrze bezpośrednio owiewające cylindry i głowicę silnika.

Układ nazywamy pośrednim gdy ciepło odbierane jest za pomocą przepływającej przez kanały wewnątrz korpusu silnika cieczy chłodzącej.
Wyjątkowo chłodzenie w układzie pośrednim zachodzić może przez odparowanie wody, którą trzeba wówczas bardzo często uzupełniać (tzw.
układy otwarte, obecnie praktycznie nie stosowane). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_ch%C5%82odzenia_silnika_spalinowego

Komfort cieplny

Komfort cieplny ? zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka. Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała.
Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna.

Na podstawie badań prof.

Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD. Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np.
praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego: ? temperatura: lato 23 ? 26 °C; zima 20 ? 24 °C ? wilgotność względna: 40 ? 60% (max 35 ? 65%) ? prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 ? 0,5 m/s Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyzacja

Historia potencjometru

podnośniki szyb
W roku 1986 w USA firma Milpitas zapoczątkowała produkcję potencjometrów sterowanych cyfrowo.
Na monolitycznej płytce układu oznaczonego E2POT znajdowała się sieć rezystorów i pamięć EPROM.
Rezystancja potencjometru była sterowana sygnałem z mikroprocesora i mogła zmieniać się od 10 k? do 1 M?.

Potencjometr kosztował 10 dolarów. Amerykańska firma Xicor wyprodukowała pierwsze potencjometry EEPOT w roku 1987 wykorzystując technologię NMOS.

Pomimo dużego poboru energii, znalazły szereg zastosowań i przyjęły się na rynku.

W roku 1992 wprowadzono drugą generację potencjometrów elektronicznych, wykonanych w technologii CMOS, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie poboru prądu.

W roku 1995 pojawiły się układy o niskim napięciu zasilania (3V).

Dalszym krokiem było pojawienie się układów trzeciej generacji, charakteryzujących się mniejszymi szumami i jeszcze mniejszym poborem mocy.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencjometr

.

Widok do druku:

podnośniki szyb